European Performance Art Festival EPAF 2011 24 - 27.11.2011

Open call for performances - new deadline

New deadline: August 22th, 2011
New date of the festival: Warsaw - 24-27.11.2011; Lublin - 30.11-2.12.2011

Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, Art and the Present Foundation, Performance Art Foundation and Labirynt Gallery in Lublin invites young emerging performance artists (born after 1st January 1976) to submit proposals of performance art works for the openEPAF 2011 - open programme of the European Performance Art Festival EPAF 2011. The festival will take place 24-27.11.2011 at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle and from 30.11-2.12.2011 Labirynt Gallery in Lublin.

EPAF is interested in programming experimental practices that may be described as: Performance Art, Live Art, Time-based art. Note: we are not interested in programming conventional theatre, dance, ballet, music. Applications will be accepted from artists from all areas of the world.


How to apply:

In order to participate in openEPAF 2011, please send us application and documentation of recent performances


I. Application should contain the following:

a) full name, postal address, website (optional), e-mail, phone number, biographical note (date of birth, education, a list of the most important exhibitions or artistic projects) - not more than 100 words

b) short artistic statement - not more than 100 words

c) short description of proposed performance including its expected duration as well as materials and equipment required -
not more than 100 words

II. Documentation of performances:

a) 5 photographs (300 dpi, preferred formats are: tiff, jpg) recorded on CD or DVD

b) video documentation of 3-5 performances (preferred formats are: DVDVideo, avi, mov)

The documentation should be accompanied by a description containing: title, date, place and name the photographer/video-maker.


The application must be sent by email at epafwarsaw@gmail.com

Documentation must be delivered to the address:

openEPAF 2011
Galeria Labirynt
ul. Grodzka 5a

20-112 Lublin
Poland

The application and documentation must be submitted by August 22, 2011, 4:00 pm to be considered

The materials submitted will not be returned.


Succesful applicants will receive:

- board and lodging

- artists fee of 800 PLN

- financial assistance towards international travel costs

- copy of photographic and video documentation of performances presented during festival


The list of artists invited to participate in the festival will be announced 10th September 2011 at www.epaf-festival.blogspot.com

Festival is organized with financial support of: Ministry of Culture and National Heritage, City of Lublin

.....................................................

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Fundacja Sztuka i Współczesność, Galeria Labirynt oraz Fundacja Sztuki Performance zapraszają do składania propozycji performances do programu otwartego VI Europejskiego Festiwalu Sztuki Performance openEPAF 2011. Festiwal odbywa się w dniach 24-27.11.2011r. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, a następnie w Galerii Labirynt w ramach Performance Platform Lublin w dniach 30.11-2.12.2011r.
Do udziału w festiwalu zapraszamy młodych artystów (urodzonych po 1 stycznia 1976r.), którzy dotychczas nie brali udziału w Festiwalu EPAF.


Jak aplikować

Aby wziąć udział w openEPAF 2011 należy przesłać aplikację oraz dokumentację dotychczas zrealizowanych performances.

I. Aplikacja powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, stronę internetową, notę biograficzną (data urodzenia, wykształcenie, wybrane ważniejsze wystawy i projekty artystyczne - maks. 100 słów
b) krótki opis – resume charakteryzujące własną twórczość - maks. 100 słów
c) krótki opis proponowanego performance zawierający informacje, takie jak: przewidywany czas trwania, zapotrzebowanie na materiały, wyposażenie oraz przestrzeń -
maks. 100 słów

II. Dokumentacja dotychczas zrealizowanych performances:
a) 5 fotografii – rozdzielczość 300 dpi, preferowane formaty: tiff jpg, nagrane na płycie DVD lub CD
b) dokumentacja wideo 3-5 performances – preferowane formaty: DVDvideo, avi, mov, nagrane na płycie DVD
Do dokumentacji należy załączyć opis fotografii i plików wideo zawierający: tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora fotografii/wideo.

Aplikację należy wysłać na adres e-mail: epafwarsaw@gmail.com
Dokumentację należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:
openEPAF 2011
Galeria Labirynt
Ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin

Aplikację i dokumentację należy dostarczyć do 22 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00 (uwaga: liczy się data dostarczenia)

Przesłane materiały nie będą zwracane.

Artyści zakwalifikowani do udziału w festiwalu otrzymają:
- zakwaterowanie i wyżywienie
- honorarium w wysokości 800 zł.
- kopię dokumentacji fotograficznej i wideo performances wykonanych podczas festiwalu

Lista artystów wybranych do udziału w Festiwalu zostanie ogłoszona 10 września 2011 r. na stronie: www.epaf-festival.blogspot​.com

Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miasta Lublin