European Performance Art Festival EPAF 2011 24 - 27.11.2011

EPAF 2010 - Open call for proposals

english below

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Fundacja Sztuka i Współczesność zapraszają młodych artystów performance (urodzonych po 1 stycznia 1975 roku) do składania propozycji performances do programu otwartego Europejskiego Festiwalu Sztuki Performance EPAF 2010

Festiwal odbędzie się w dniach 7-9 października 2010 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz w przestrzeni publicznej miasta Warszawa.

Artyści, zakwalifikowani do udziału w festiwalu otrzymają: zakwaterowanie i wyżywienie, dokumentację fotograficzną i wideo z performances wykonanych podczas Festiwalu oraz honorarium w wysokości 800 zł..

Aby wziąć udział w EPAF 2010 należy przysłać zgłoszenie zawierające:

1. imię i nazwisko, notę biograficzną, adres
2. krótki opis (nie więcej niż 100 słów każdy) 2 proponowanych performances – jeden w przestrzeni publicznej i jeden w galerii, informacje o przewidywanym czasie trwania, potrzebnych materiałach, sprzęcie, przestrzeni do realizacji,
3. materiał wideo z dokumentacją wcześniej zrealizowanych performances, nośnik: DVDVideo, Mini DV, VHS, z opisem zawierającym: tytuł, datę, miejsce wykonania.
4. 5 zdjęć (na CD lub DVD) dokumentujących zrealizowane wcześniej performances w postaci cyfrowej; z opisem zawierającym: tytuł, datę, miejsce wykonania, nazwisko autora zdjęć.

Aby otrzymać formularz aplikacyjny proszę pisać na adres epafwarsaw@gmail.com

Propozycje należy składać do 15 sierpnia 2010 r. osobiście lub pocztą na adres:

EPAF 2010
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
00-461 Warszawa

oraz e-mailem (tylko formularz aplikacyjny) e-mail: epafwarsaw@gmail.com

Uwaga: liczy się data otrzymania zgłoszenia przez organizatorów, nie data wysłania.
Otrzymane materiały nie będą odsyłane.

Lista artystów wybranych do udziału w Festiwalu zostanie ogłoszona do 1 września 2010 r.
na stronie: www.epaf-festival.blogspot.com


*******************

The Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle and the Art and the Present Foundation invite young performance artists (born after 1 January 1975) to submit proposals of performances for the open programme of the European Performance Art Festival EPAF 2010.

The festival will take place from 7 to 9 October 2010 at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle and in the public space of the city of Warsaw.

Artists invited to participate in the festival will receive board and lodging, the photographic and video documentation of performances presented during the festival, and a fee of 800 PLN.

In order to participate in EPAF 2010, please send an application containing the following:

1) full name, biographical note, address
2) a short description (not more than 100 words each) of two proposed performances – one in public space and one in gallery space – including their expected duration as well as the materials, equipment and space needed
3) video material documenting previous performances – recorded on DVDVideo, MiniDV or VHS with a description containing the title, date and place of the performances
4) 5 photographs documenting previous performances – in digital form, with a description containing the title, date, place and author of the photographs

To receive an application form, please email us at epafwarsaw@gmail.com

Proposals must be submitted by 15 August 2010 personally or by mail to the following address:

EPAF 2010
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
00-461 Warszawa

The application form must be sent by email at epafwarsaw@gmail.com

Note: The organizers must receive the applications by 15 August 2010.
The materials submitted will not be returned.

The list of artists invited to participate in the festival will be announced by 1 September 2010 at www.epaf-festival.blogspot.com